Ochrana hospodářské soutěže v tepelné energetice

Roč.6,č.12(2015)

Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematickými aspekty vymezení relevantních trhů a posouzení dominantního postavení v oblasti tepelné energetiky. Autor analyzuje rovněž možnosti přístupu třetí strany k rozvodnému tepelnému zařízení z hlediska doktríny essential facilities. Česká republika patří k evropským zemím s vyšším využitím systémů centrálního zásobování teplem. Soustavy zásobování tepelnou energií jsou obecně vnímány jako přirozené monopoly a problematiku zásobování teplem nezřídka posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Autor v článku komparativně odkazuje na rozhodovací praxi Evropské komise, německého a slovenského soutěžního úřadu.Klíčová slova:
centrální zásobování tepelnou energií, doktrína essential facilities, dominantní postavení, relevantní trh, trh s tepelnou energií