Fluktuace uživatelských dat jako riziko pro soukromí

Roč.15,č.29(2024)
Revue pro právo a technologie

Abstrakt

Článek přistupuje ke koncovým zařízením jako k bráně propojující uživatele a kyberprostor, přičemž analyzuje a kategorizuje relevantní datové toky. Jednotlivé kategorie dat jsou diskutovány a klasifikovány v kontextu ochrany osobních údajů a práva na ochranu soukromí v elektronických komunikacích. Autor na příkladech demonstruje rizika spojená s jednotlivými druhy dat a konkrétní praxi jejich šíření z koncového zařízení mimo dispozice koncových uživatelů.


Klíčová slova:
koncové zařízení; koncový uživatel; soukromí; osobní údaje; aplikace; trackery; třetí strany; cookies; předávání osobních údajů

Stránky:
s. 3–27
Metriky

0

Crossref logo

0


48

Views

26

PDF views