Přehled aktuální judikatury II/2014 a I/2015

Jakub Harašta

Bibliografická citace

HARAŠTA, Jakub. Přehled aktuální judikatury II/2014 a I/2015. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2015, č. 11, s. 77. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3411

Plný Text:
Copyright (c) 2015 Jakub Harašta

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.