Jurisdikce při zásahu do autorských práv

Pavel Loutocký

Bibliografická citace

LOUTOCKÝ, Pavel. Jurisdikce při zásahu do autorských práv. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2015, č. 11, s. 61. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3393

Klíčová slova

autorské právo; náhrada škody; příslušnost soudu

Plný Text:
Copyright (c) 2015 Pavel Loutocký

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.