Office 365 v. Google Apps: srovnání z hlediska ochrany osobních údajů

Jan Tomíšek

Abstrakt

Tento článek analyzuje poskytování softwaru jako služby (SaaS) z hlediska ochrany osobních údajů. Autor rozebírá možné role zákazníka a poskytovatele SaaS z pohledu ochrany osobních údajů, shrnuje požadavky na obsah smlouvy mezi zákazníkem jako správcem a poskytovatelem jako zpracovatelem osobních údajů a srovnává smlouvy na Google Apps for Work a Microsoft Office 365 ve světle těchto požadavků. Závěrem jsou čtenáři předloženy úvahy de lege ferenda a kritické zhodnocení připravované novely evropské regulace ochrany osobních údajů v kontextu cloud computingu.

Bibliografická citace

TOMÍŠEK, Jan. Office 365 v. Google Apps: srovnání z hlediska ochrany osobních údajů. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2015, č. 11, s. 151. [cit. 2020-12-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3388

Klíčová slova

software-as-a-service; SaaS; cloud; osobní údaje; smlouva; Google Apps; Office 365

Plný Text:
Copyright (c) 2015 Jan Tomíšek

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.