Licence při poskytování software jako služby

Jan Tomíšek

Abstrakt

Tento článek analyzuje poskytování software jako služby (SaaS) z hlediska licenční problematiky. Klíčovým aspektem tohoto modelu poskytování software na bázi cloudových technologií je skutečnost, že při něm nedochází k distribuci software zákazníkovi a zákazník software neužívá v autorskoprávním smyslu. Řada poskytovatelů SaaS proto využívá k provozování svých služeb modifikovaný open source software, aniž by zveřejňovala zdrojové kódy provedených modifikací. Povinnost zdrojové kódy zveřejnit jim totiž vzniká až v okamžiku distribuce modifikovaného software. Možnost tohoto přístupu je závislá na konkrétní open source licenci a v článku je diskutována z hlediska licencí rodiny GPL, přičemž jsou zohledněny též hraniční případy aplikace. Změna paradigmatu od produktu ke službě zároveň vede k otázce, zda musí mít zákazník licenci k využívání SaaS. Vedle obecných odpovědí na předložené otázky tento článek předkládá konkrétní řešení pro ošetření nastíněných problémů v praxi poskytování a používání SaaS.

Bibliografická citace

TOMÍŠEK, Jan. Licence při poskytování software jako služby. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2014, č. 10, s. 47. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/1902

Klíčová slova

software; cloud; software-as-a-service; SaaS; GPL; distribuce; licence

Plný Text:
Copyright (c) 2015 Jan Tomíšek

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.