Licence při poskytování software jako služby

Roč.5,č.10(2014)

Abstrakt
Tento článek analyzuje poskytování software jako služby (SaaS) z hlediska licenční problematiky. Klíčovým aspektem tohoto modelu poskytování software na bázi cloudových technologií je skutečnost, že při něm nedochází k distribuci software zákazníkovi a zákazník software neužívá v autorskoprávním smyslu. Řada poskytovatelů SaaS proto využívá k provozování svých služeb modifikovaný open source software, aniž by zveřejňovala zdrojové kódy provedených modifikací. Povinnost zdrojové kódy zveřejnit jim totiž vzniká až v okamžiku distribuce modifikovaného software. Možnost tohoto přístupu je závislá na konkrétní open source licenci a v článku je diskutována z hlediska licencí rodiny GPL, přičemž jsou zohledněny též hraniční případy aplikace. Změna paradigmatu od produktu ke službě zároveň vede k otázce, zda musí mít zákazník licenci k využívání SaaS. Vedle obecných odpovědí na předložené otázky tento článek předkládá konkrétní řešení pro ošetření nastíněných problémů v praxi poskytování a používání SaaS.

Klíčová slova:
software, cloud, software-as-a-service, SaaS, GPL, distribuce, licence