Metavyhledávače a právní ochrana databází

Eva Fialová

Abstrakt

Příspěvek se zabývá rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie ve věci Innoweb C-202/12. Příspěvek na tomto rozhodnutí ilustruje vybrané aspekty činností metavyhledávačů v síti internet.

Bibliografická citace

FIALOVÁ, Eva. Metavyhledávače a právní ochrana databází. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2014, č. 10, s. 89. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/1894

Klíčová slova

databáze; zužitkování; metavyhledávače

Plný Text:
Copyright (c) 2015 Eva Fialová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.