Kropaj, M. Právnofilozofické východická práva duševného vlastníctva

Silvia Lattová

Abstrakt

Kropaj, M. Právnofilozofické východická práva duševného vlastníctva

Bibliografická citace

LATTOVÁ, Silvia. Kropaj, M. Právnofilozofické východická práva duševného vlastníctva. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2014, č. 10, s. 97. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/1706

Klíčová slova

právo duševného vlastníctva; filozofia

Plný Text:
Copyright (c) 2015 Silvia Lattová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.