Google, právo být zapomenut a Listina základních práv EU

Jaromír Fronc

Bibliografická citace

FRONC, Jaromír. Google, právo být zapomenut a Listina základních práv EU. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2020, č. 21, s. 153-160. [cit. 2020-10-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/13226

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/RPT2020-1-7


Copyright (c) 2020 Jaromír Fronc

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.