Přehled aktuální judikatury II/2019

Dominika Collett, František Kasl, Jakub Klodwig, Ivana Kudláčková, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Tereza Novotná, Anna Stárková, Jan Svoboda, Petra Vydrová, Jan Zibner

Abstrakt

Přehled aktuální judikatury práva informačních technologií druhé poloviny roku 2019. Judikáty jsou anotovány formátem FIRAC.

Bibliografická citace

COLLETT, Dominika, KASL, František, KLODWIG, Jakub, KUDLÁČKOVÁ, Ivana, LOUTOCKÝ, Pavel, MÍŠEK, Jakub, NOVOTNÁ, Tereza, STÁRKOVÁ, Anna, SVOBODA, Jan, VYDROVÁ, Petra a Jan ZIBNER. Přehled aktuální judikatury II/2019. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2019, č. 20, s. 91-126. [cit. 2021-01-16]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/12715

Klíčová slova

Judikatura;Právo technologií;Anotace

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/RPT2019-2-4


Copyright (c) 2019 Dominika Collett, František Kasl, Jakub Klodwig, Ivana Kudláčková, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Tereza Novotná, Anna Stárková, Jan Svoboda, Petra Vydrová, Jan Zibner

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.