Povaha sdělení o zamítnutí výmazu osobních údajů

František Kasl

Bibliografická citace

KASL, František. Povaha sdělení o zamítnutí výmazu osobních údajů. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2018, č. 18, s. 55-64. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/10551

Klíčová slova

ochrana osobních údajů; právo na výmaz; rozhodnutí

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/RPT2018-2-3


Copyright (c) 2018 František Kasl

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.