Senzomotorický přístup v léčbě traumatu - Představení metody Práce v hliněném poli®

Anna Víšková

Abstrakt

Cílem příspěvku je představení metody „Práce vhliněném poli®“ vkontextu terapie traumatu a teoretických východisek pro terapii využívající somatickou zkušenost. Text představuje haptiku a práci stělesnými impulzy jako možný terapeutický přístup, zahrnuje základní principy metody, které zatím nebyly včeském prostředí publikovány a kazuistický zlomek sdětským klientem.

Bibliografická citace

Víšková, A. (2017). Senzomotorický přístup v léčbě traumatu - Představení metody Práce v hliněném poli®. Psychoterapie, 11(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9720

Klíčová slova

arteterapie;haptika;Práce v hliněném poli®;senzomotorika;somatická zkušenostCopyright (c) 2018 Psychoterapie