Logoterapeutická kazuistika „Moje máma mě naučila, že život je jenom jeden a musíme ho prožít tak, jak si přejeme my a ne ti ostatní.“

Martin Kupka

Abstrakt

Ve formě kazuistiky představuje autor logoterapeutickou intervenci struchlením v průběhu14 logoterapeutických sezení. Text je vúvodu doplněn o základní východiska logoterapie – vedení rozhovoru a techniky logoterapie. Jedná se o případ zvlastní praxe. Podrobně je popsáno prvních sedm sezení. Text je doplněn o přepis některých důležitých momentů zterapie. Pozornost je věnována technice modulace postoje – práce sfotografiemi, dopis vděčnosti, cesta časem.

Bibliografická citace

Kupka, M. (2017). Logoterapeutická kazuistika „Moje máma mě naučila, že život je jenom jeden a musíme ho prožít tak, jak si přejeme my a ne ti ostatní.“. Psychoterapie, 11(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9719

Klíčová slova

kazuistika;logoterapie;modulace postoje;REST;truchleníCopyright (c) 2018 Psychoterapie