Zkušenost párových terapeutů s přitažlivostí ke klientům

Denisa Smetanová, Tomáš Řiháček

Abstrakt

Studie se zabývá zkušeností terapeutů se situací, kdy se cítí být přitahováni jedním z klientů v párové terapii. Jejím cílem bylo prozkoumat prožívání a vyrovnání se terapeutů s touto situací a také jejich porozumění této zkušenosti a jejímu vlivu na terapeutický proces. Polostrukturované rozhovory s pěti párovými terapeuty byly analyzovány pomocí interpretativní fenomenologické analýzy. Pomocí analýzy bylo identifikováno sedm témat. Z analýzy také vyplynuly některé rozdíly mezi muži a ženami, kdy ženy více zažívaly pocity úzkosti pramenící z přitažlivosti a měly též více než muži potřebu své pocity sdílet. Výsledky jsou diskutovány v kontextu existující empirické literatury.

Bibliografická citace

Smetanová, D., & Řiháček, . T. (2016). Zkušenost párových terapeutů s přitažlivostí ke klientům. Psychoterapie, 10(3). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9714

Klíčová slova

fenomenologická analýza;párová terapie;Přitažlivost;sexuální přitažlivostCopyright (c) 2018 Psychoterapie