Vztahová vazba a regulace emocí, implikace pro psychoterapii

Milan Drozd, Kristýna Drozdová

Abstrakt

Některé psychické poruchy lze konceptualizovat zhlediska narušení regulace emocí. Struktury regulující emoce vyzrávají během ontogenetického vývoje v rámci vztahu s pečující osobou. Narušení vztahové vazby se pojí s hlubším narušením implicitních regulačních mechanizmů i se závažnější patologií. Porucha regulace emocí zároveň výrazně ovlivní fungování jedince v interpersonálních vztazích, včetně psychoterapeutického. Předkládaný článek pojednává o propojení problematiky poruch vztahové vazby, regulace emocí a různých pohledech na možnosti jejich ovlivnění v psychoterapii.

Bibliografická citace

Drozd, M., & Drozdová, . K. (2015). Vztahová vazba a regulace emocí, implikace pro psychoterapii. Psychoterapie, 9(2). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9696

Klíčová slova

implicitní procesy;Neurověda;regulace emocí;vztahová vazba


Copyright (c) 2018 Psychoterapie