Vypravujte – poslouchám...

Helena Slachová

Abstrakt

Článek je věnován příběhům citových vazeb v pohádkách. Autorka nahlíží pohádky optikou AAP (Adult Attachment Projective Picture System). Pozornost je věnována zvnitřněným vztahovým modelům, Self ochranným strategiím (adaptivním a neadaptivním). Příběhy citových vazeb jsou ilustrovány dvěma příklady citové vazby. Zahlcený typ citové vazby je ilustrován pohádkou O labuti (na motivy B. Němcové) a nevyřešený typ citové vazby pohádkou Třetí princ (na motivy K. J. Erbena O dvou bratřích). Jednotlivé studie jsou nahlíženy též stavbou dramatu.

Bibliografická citace

Slachová, H. (2015). Vypravujte – poslouchám.... Psychoterapie, 9(2). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9693

Klíčová slova

AAP;diagnostika citové vazby;příběhy citových vazeb v pohádkách;Self ochranné strategie;stavba dramatu;zranění v citové vazbě;zvnitřněné vztahové modely


Copyright (c) 2018 Psychoterapie