Výzkum zaměřený na vztah: Kvalitativní výzkumná metodologie (nejen) pro gestalt terapeuty

Linda Finlay, Ken Evans

Abstrakt

V následujícím textu přinášíme hrubý náčrt vztahově zaměřeného přístupu k fenomenologickému výzkumu. Náš přístup představuje obecná vodítka pro jakékoli kvalitativní zkoumání a je možné ho použít v kombinaci s jinými metodologiemi, jako třeba narativním přístupem nebo zakotvenou teorií. Zabýváme se čtyřmi ústředními procesy – přítomností, ztělesněnou empatií, intersubjektivitou a reflexivitou. K ilustraci každého z nich nabízíme také konkrétní příklady z výzkumných studií, kterým jsme se věnovali.

Bibliografická citace

Finlay, L., & Evans, . K. (2015). Výzkum zaměřený na vztah: Kvalitativní výzkumná metodologie (nejen) pro gestalt terapeuty. Psychoterapie, 9(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9689

Klíčová slova

fenomenologický výzkum;psychoterapie;reflexivitaCopyright (c) 2018 Psychoterapie