Momenty setkání a další koncepty Daniela Sterna a Bostonské skupiny procesu změny

Jakub Kuchař

Abstrakt

Americký psychoanalytik Daniel Stern a další členové Bostonské skupiny procesu změny (Boston Change Process Study Group) se ve svém díle zaobírají vztahovými a těžko konceptualizovatelnými složkami psychoterapie, jakými jsou například autentické momenty setkání mezi psychoterapeutem a klientem. Vychází zvýzkumů komunikace mezi matkou a kojencem a pokouší se explicitně popsat vztahovou dynamiku vedoucí ktěmto autentickým momentům mezi psychoterapeutem a klientem. Zároveň se snaží propojit tyto znalosti s teorií dynamických systémů, kognitivní psychologií, neurovědami, filosofií mysli a příbuznými disciplínami. V tomto článku představuji některé základní psychoterapeutické koncepty a myšlenky používané těmito teoretiky, jako jsou společná cesta, momenty nyní, momenty setkání, otevřený prostor, implicitní vztahová znalost a v neposlední řadě vsoučasné psychoanalýze velmi populární pojem intersubjektivita.

Bibliografická citace

Kuchař, J. (2015). Momenty setkání a další koncepty Daniela Sterna a Bostonské skupiny procesu změny. Psychoterapie, 8(3). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9683

Klíčová slova

Bostonská skupina procesu změny;Daniel Stern;intersubjektivita;momenty setkání;současná psychoanalýzaCopyright (c) 2018 Psychoterapie