Intuice: Teoretický rámec a kvalitativní výzkum využívání intuice v práci gestalt terapeutů

Tomáš Bolek, Jan Roubal

Abstrakt

Článek se zabývá fenoménem intuice jako zdroje kreativních intervencí v psychoterapeutické praxi. V první části textu je věnován prostor teoretickým úvahám o intuici obecně i v kontextu psychoterapie. Ve druhé části jsou prezentovány výsledky kvalitativního výzkumu mezi gestalt terapeuty zaměřeného na momenty, ve kterých se terapeut více než na racionální analýzu spoléhá na vlastní intuici.

Bibliografická citace

Bolek, T., & Roubal, J. (2014). Intuice: Teoretický rámec a kvalitativní výzkum využívání intuice v práci gestalt terapeutů. Psychoterapie, 8(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9671

Klíčová slova

gestalt terapie;intuice;kvalitativní výzkum;psychoterapieCopyright (c) 2018 Psychoterapie