Vztahová psychoanalýza

Alena Plháková

Abstrakt

Cílem sdělení je představit vztahovou psychoanalýzu, která vznikla počátkem 80. let minulého století v USA pod vlivem feminismu, hnutí za práva gayů a leseb či postmoderní kritiky psychoanalytického diskurzu. Autorka se zabývá hlavními rysy tohoto přístupu, včetně dialektického způsobu myšlení, přezkoumávání významu vkontextu terapeutické situace a zdůrazňování otevřenosti, empatie a vzájemnosti mezi pacientem a analytikem. Podrobně jsou popsány klíčové pojmy vztahové psychoanalýzy, knimž patří přenos a protipřenos, sebeodhalení analytika, intersubjektivita, analytický třetí, disociace a odehrávání.

Bibliografická citace

Plháková, A. (2014). Vztahová psychoanalýza. Psychoterapie, 7(3-4). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9666

Klíčová slova

dialektika;intersubjektivita;Sebeodhalení;význam;vzájemnostCopyright (c) 2018 Psychoterapie