Spiritualita v psychoterapeutické praxi?

Ludmila Bartůšková, Petr Glogar

Abstrakt

Rostoucí zájem o spiritualitu přináší při praktické práci sklienty řadu otázek; již samo vymezení pojmu spiritualita je totiž předmětem mnoha polemik. Spiritualita je samostatný, svébytný rozměr člověka (podobně jako bio-psycho-sociální). Získáním psychoterapeutického vzdělání se terapeut nestává odborníkem na spiritualitu, ale měl by umět stímto tématem zacházet jak u klienta, tak u sebe.

Bibliografická citace

Bartůšková, L., & Glogar, . P. (2014). Spiritualita v psychoterapeutické praxi?. Psychoterapie, 7(3-4). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9665

Klíčová slova

bio-psycho-socio-spirituální dimenze člověka;psychoterapie;spiritualitaCopyright (c) 2018 Psychoterapie