Odkud víme, že je psychoterapie účinná?

Zbyněk Vybíral, Ladislav Timuľák

Abstrakt

Autoři vtextu nabízejí několik odpovědí na otázku znázvu. Účinnost psychoterapie byla vhistorii potvrzena řadou meta-analýz. Za výrazný mezník lze pokládat výzkum Smithové sGlassem (1977), kteří zahrnuli do své meta-analýzy 375 výzkumů psychoterapie. Ty obsahovaly 833 měření účinnosti psychoterapie odhadem u 25000 jedinců zahrnutých do léčby nebo zařazených do kontrolních skupin. Autoři zmiňují některé dnešní metaanalýzy a přehledové studie. Jako ukázka zcela jiného výzkumnického designu jsou uvedeny výsledky ankety, kterou získala redakce časopisu Consumer Reports vroce 1994. Průzkum mezi americkou veřejností připravený výzkumníkem M. Seligmanem dospěl tehdy kzávěrům, že 87% lidí léčených psychoterapeuty – a ochotných odpovědět na otázky ankety – potvrdilo účinnost psychoterapie. Dnes, po mnoha zpochybněních, je i tento výzkum brán vseriózní literatuře vážně. Autoři se vyjadřují i krozdílům mezi tzv. výzkumnou terapií a terapií vrutinní praxi. Při citaci a zejména zobecňování výsledků výzkumných studií je potřeba mít vždy na paměti, vjakém kontextu bylo výsledků dosaženo. Sodvoláním na M. Lamberta (2001) přinášejí v závěru přehled argumentů pro dnes široce uznávanou skutečnost, že psychoterapie je účinná.

Bibliografická citace

Vybíral, Z., & Timuľák, L. (2013). Odkud víme, že je psychoterapie účinná?. Psychoterapie, 3(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9648

Klíčová slova

metaanalýza;psychoterapie;účinnost;výzkumCopyright (c) 2018 Psychoterapie