Pravda o daseinsanalýze

Oldřich Čálek

Abstrakt

Článek obhajuje právo psychoterapeutického postupu zvaného daseinsanalýza na samostatnou existenci. Dokládá, že ho nelze redukovat na pouhý polotovar a předstupeň psychoanalytické, resp. psychodynamické psychoterapie. Na konkrétních tématech ukazuje zásadní rozdíly mezi daseinsanalýzou a psychoanalýzou.

Bibliografická citace

Čálek, O. (2013). Pravda o daseinsanalýze. Psychoterapie, 2(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9629

Klíčová slova

antropologický;daseinsanalýza;fenomenologický;psychoterapie;redukcionismusCopyright (c) 2018 Psychoterapie