Smrt a postoj k ní - významné téma v terapii

Josef Zvoníček

Abstrakt

Smrt je skutečnost, která výrazně ovlivňuje naše prožívání, kvalitu duševního zdraví i kvalitu života, ať si to uvědomujeme či nikoliv. Můžeme tuto skutečnost vytěsňovat nebo ji můžeme přijmout a přesunout do centra pozornosti, změnit k ní svůj přístup a skrze tuto změnu získat vnitřní klid a duševní rovnováhu. Psychoterapeutický proces je k tomu vhodnou příležitostí.

Bibliografická citace

Zvoníček, J. (2013). Smrt a postoj k ní - významné téma v terapii. Psychoterapie, 2(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9628

Klíčová slova

dohoda;přijetí;smíření;smrtCopyright (c) 2018 Psychoterapie