Moudrost abhidhammy v psychoterapii Hojivé balzámy pro duši

Jan Benda, Michal Horák

Abstrakt

Článek představuje některé způsoby rozvíjení všímavosti vsatiterapii a ukazuje dále využití abhidhammických matic jako prostředků pro diagnostiku a plánování terapeutických postupů. Zmiňuje se též o využití etiky jako principu vysvětlujícího utrpení a jako základního paradigmatu pro dovedné zvládání života.

Bibliografická citace

Benda, J., & Horák, M. (2013). Moudrost abhidhammy v psychoterapii Hojivé balzámy pro duši. Psychoterapie, 2(2). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9621

Klíčová slova

Abhidhamma;buddhismus;etika;na všímavosti založená psychoterapie;satiterapieCopyright (c) 2018 Psychoterapie