Supervize jako prevence syndromu vyhoření u zdravotníků

Šárka Dynáková, Jan Kožnar, Marie Hermanová

Abstrakt

Vpříspěvku je prezentována koncepce burn-out syndromu a supervize jako jednoho zprostředků, jenž může tíži tohoto syndromu zmírnit, a tím zkvalitnit práci zdravotníka či jiného profesionála vpomáhajících profesích.

Bibliografická citace

Dynáková, Š., Kožnar, J., & Hermanová, M. (2013). Supervize jako prevence syndromu vyhoření u zdravotníků. Psychoterapie, 4(3-4). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9610

Klíčová slova

pomáhající profese;supervize;syndrom vyhořeníCopyright (c) 2018 Psychoterapie