Jak vzdělávat integrativní psychoterapeuty I: základní otázky a problémy

Tomáš Řiháček, Jana Koutná Kostínková, Jan Roubal

Abstrakt

Příspěvek nejprve shrnuje argumenty podporující užitečnost integrativní psychoterapeutické perspektivy. Poté se věnuje základním otázkám a dilematům spojeným se vzděláváním (výcvikem) integrativních terapeutů, mezi něž patří zejména volba konkrétního pojetí integrace, otázka načasování výuky integrace, otázka, pro koho je integrativní přístup vhodný, kdo je způsobilý integraci vyučovat a také zda by výcvik měl zahrnovat průpravu vmetodologii výzkumu. Vzávěru se autoři zamýšlejí nad tím, včem může integrativní perspektiva inspirovat tradiční unimodální výcviky.

Bibliografická citace

Řiháček, T., Kostínková, J. K., & Roubal, J. (2013). Jak vzdělávat integrativní psychoterapeuty I: základní otázky a problémy. Psychoterapie, 4(3-4). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9609

Klíčová slova

integrace;psychoterapeutický výcvikCopyright (c) 2018 Psychoterapie