Gestalt přístup v léčbě panických atak

Ondřej Novák

Abstrakt

Článek se věnuje využití Gestalt terapie (dále jen GT) při terapeutické práci sklienty, kteří trpí panickými atakami. Autor článku se pokouší zachytit společné rysy procesu klientů, kteří stěmito symptomy vyhledávají psychoterapii. Vychází zmodelu osobnosti, který tvoří teoretické základy GT, a propojuje je svlastní zkušeností zklinické praxe. Věnuje se především otázkám vztahu symptomů a typických přerušení kontaktu. Následně prezentuje konkrétní terapeutické strategie a demonstruje jejich použití na kazuistickém zlomku. Cílem článku je nabídnout alternativní pohled na možnosti uchopení a zacházení sproblematikou panických atak a současně poukázat na možnosti využití GT vklinické praxi.

Bibliografická citace

Novák, O. (2013). Gestalt přístup v léčbě panických atak. Psychoterapie, 4(3-4). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9608

Klíčová slova

agorafobie;gestalt terapie;panická ataka;panická porucha;sociální fobieCopyright (c) 2018 Psychoterapie