Krize psychosociálního průmyslu

Petr Moos

Abstrakt

Článek se věnuje současné situaci voblasti pomáhajících profesí. Autor se zamýšlí nad motivací pomocníků ke studiu tohoto oboru a kvykonávání profese vpsychosociálních službách, která je značná i navzdory tomu, že současné podmínky tohoto povolání neodpovídají obvyklým tržním principům. Předkládá také svůj pohled na možný budoucí vývoj vsystému pomáhajících služeb.

Bibliografická citace

Moos, P. (2013). Krize psychosociálního průmyslu. Psychoterapie, 4(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9602

Klíčová slova

krize;pomáhající profese;trh práceCopyright (c) 2018 Psychoterapie