Pan Jiří musí vše opakovaně kontrolovat

Ján Praško

Abstrakt

Ve formě kazuistiky představuje autor práci sklientem sobsedantně kompulzivní poruchou. Jedná se o případ zvlastní praxe, v němž autor-terapeut uplatňuje při léčbě klienta kognitivně-behaviorální terapii. Popsána jsou jednotlivá sezení, včetně úvodního anamnestického, a záznam zjejich průběhu je doplněn o doslovný přepis některých terapeutických rozhovorů a o autorovu sebereflexi.

Bibliografická citace

Praško, J. (2013). Pan Jiří musí vše opakovaně kontrolovat. Psychoterapie, 4(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9597

Klíčová slova

kazuistika;kognitivně-behaviorální terapie;obsedantně-kompulzivní poruchaCopyright (c) 2018 Psychoterapie