Dualita vědomí – nevědomí a tělo – duše v daseisnanalýze Medarda Bosse

Pavel Hlavinka

Abstrakt

Daseinsanalýza samu sebe nechápe jako praktickou realizaci exaktní vědy. Na to se budeme snažit poukazovat v celé této studii. Především upozorníme, díky fenomenologickému založení této studie, na pošetilost zacházet s fenomény psychickými po způsobu fenoménů fyzických. René Descartes(1596–1650) svým dělením světa na duši a tělesa vyloučil u všeho „psychického“jakoukoliv měřitelnost. A pokud tak přece jen jeho vědečtí následovníci v oblasti psychologie činí, měli by vědět, že svůj terč poněkud míjejí.

Bibliografická citace

Hlavinka, P. (2018). Dualita vědomí – nevědomí a tělo – duše v daseisnanalýze Medarda Bosse. Psychoterapie, 5(3-4). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9592

Klíčová slova

daseinsanalýza;fenomén;fenomenologieCopyright (c) 2018 Psychoterapie