Přínos Meditace pro psychoterapeuty: Rozvíjení terapeutových kvalit pozitivně ovlivňujících výsledek psychoterapie

Jan Benda

Abstrakt

Článek shrnuje výsledky 27 výzkumných studií, které sledovaly vliv meditační praxe terapeuta (resp. terapeutovy všímavosti) nadůležité proměnné nastraně terapeuta a navýsledek psychoterapie. Popisuje přínosy meditace zachycené kvalitativním výzkumem, diskutuje a komentuje výzkumný design relevantních kvantitativních studií, upozorňuje na fenomén meditačního vhledu a nabízí podněty a doporučení pro další výzkum vtéto oblasti.

Bibliografická citace

Benda, J. (2013). Přínos Meditace pro psychoterapeuty: Rozvíjení terapeutových kvalit pozitivně ovlivňujících výsledek psychoterapie. Psychoterapie, 5(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9585

Klíčová slova

buddhismus;empatie;meditace všímavosti a vhledu;proměnné na straně terapeuta;psychoterapieCopyright (c) 2018 Psychoterapie