Postmoderní myšlení jako možné východisko pro integraci různých terapeutických přístupů

Leoš Zatloukal

Abstrakt

Příspěvek představuje základní cesty integrace různých psychoterapeutických přístupů a prezentuje postmoderní myšlení - zejména (radikální) konstruktivismus a sociální konstrukcionismus - jako vhodnou bázi pro integraci různých terapeutických přístupů. Seznamuje nás se základními východisky postmoderního pojetí epistemologie a kauzality a předkládá určitá vodítka pro praxi terapeutů integrujících různé terapeutické přístupy v tomto filosofickém rámci. V článku jsou ukázány některé styčné body mezi postmoderním myšlením a stávajícími terapeutickými přístupy. Teoretické úvahy jsou doplněny příkladem z praxe.

Bibliografická citace

Zatloukal, L. (2013). Postmoderní myšlení jako možné východisko pro integraci různých terapeutických přístupů. Psychoterapie, 1(3-4). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9583

Klíčová slova

epistemologie;integrace;postmoderní myšlení;psychoterapieCopyright (c) 2018 Psychoterapie