Výzkum rodiny v kontextu multidisciplinární péče o rodinu

Irena Sobotková

Abstrakt

Cílem příspěvku je poskytnout přehled hlavních témat a výzev, před nimiž stojí výzkumníci rodiny. Výzkum rodiny je nezbytným předpokladem praktické péče o rodinu v mnoha oblastech: psychologické, medicínské, výchovně-vzdělávací, sociálně-právní aj. Výzkumy rodiny jsou založeny na těchto obecně akceptovaných pozicích: ekosystémový a vývojový přístup k rodině, zaměření na procesy probíhající v rodině, zhodnocení kulturního, etnického a spirituálního zázemí rodiny. V současné době se jako důležitá jeví tato konkrétní výzkumná témata:

  • rodinná resilience, duševní zdraví rodiny a jeho podpora;
  • rodina, děti a násilí: domácí násilí i společenské násilí (válečné konflikty, terorismus);
  • péče rodiny o postižené, staré a nemocné členy rodiny, odborné služby poskytované těmto rodinám;
  • etika výzkumu rodin a jeho praktická užitečnost.

Rodiny budou v budoucnu čelit stále vyšším nárokům, proto se dá očekávat, že výzkum v oblasti psychologie rodiny bude více doceněn než dosud.

Bibliografická citace

Sobotková, I. (2013). Výzkum rodiny v kontextu multidisciplinární péče o rodinu. Psychoterapie, 1(3-4). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9579

Klíčová slova

péče o rodinu v praxi;psychologie rodiny;výzkumCopyright (c) 2018 Psychoterapie