Aktivizuje katatýmne imaginatívna psychoterapia primárny proces?

Ludmila Natovová, Dan Pokorný

Abstrakt

Lingvisticko-štatistícká analýza prepisov terapeutických sedení

Článok sa zaoberá výskumným overovaním otázky, či imaginatívna fáza v metóde katatýmne imaginatívnej psychoterapie (KIP) aktivizuje, tak ako sa predpokladá, primárny proces. Sú prezentované výsledky pre účely výskumu vytvorenej textovej analýzy prepisov terapeutických sedení realizovaných metódou katatýmne imaginatívnej psychoterapie. Dôležitým je zistenie významne vyššieho výskytu primárne procesových verbálnych výrazov v imaginatívnej časť KIP sedení. Vtedy sa dostávame prostredníctvom obrazov k nevedomým častiam osobnosti klienta a k obsahom emocionálnej a procedurálnej pamäte, ktoré potom môžu byť v nasledujúcich rozhovorových fázach terapie ďalej oslovované a spracované tak, aby sa mohli začleniť do vedomej časti osobnosti.

Bibliografická citace

Natovová, L., & Pokorný, D. (2013). Aktivizuje katatýmne imaginatívna psychoterapia primárny proces?. Psychoterapie, 1(3-4). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9578

Klíčová slova

katatýmne imaginatívna psychoterapia;počítačom podporovaná obsahová analýza;primárny proces;sekundárny procesCopyright (c) 2018 Psychoterapie