Hodnoty, sebeřízení a psychoterapie aneb Na charakteru záleží!

Bohumila Baštecká

Abstrakt

Postmoderní paradigma nabízí svět účelu, cílů, významů a hodnot. Pro psychoterapii to znamená nahlédnout vlastní hodnotovou podstatu a uvězněnost v (dobovém atp.) kontextu; pro psychoterapeuty závazek pěstovat vlastní ctnosti a charakterové síly a rozumět konfliktům i shodám s klienty na hodnotovém základě.

Bibliografická citace

Baštecká, B. (2013). Hodnoty, sebeřízení a psychoterapie aneb Na charakteru záleží!. Psychoterapie, 6(2). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9567

Klíčová slova

charakterové ctnosti;Schwartzova struktura hodnot;sebeřízeníCopyright (c) 2018 Psychoterapie