Dobrodružná a zábavná cesta lidským mozkem: Recenze knihy „Sedm a půl kapitoly o mozku“ (L. Feldman Barrett)

Roč.17,č.1(2023)

Reference

Goleman, D. (1997). Emoční inteligence. Columbus.

Levine, P. A. (2011). Probouzení tygra: Léčení traumatu: vrozená schopnost transformovat zdrcující zážitky. Maitrea.

Satel, S., & Lilienfeld, S. O. (2015). Brainwashed: The Seductive Appeal of Mindless Neuroscience. Basic Books.

Siegel, D. J. (2014). Vnitřní nazírání: Nová věda osobní transformace. Triton.

van der Kolk, B. (2021). Tělo sčítá rány: Jak trauma dopadá na naši mysl i zdraví a jak se z něj léčit. Jan Melvil Publishing.

Vybíral, Z. (2017). Co je nového v psychologii. Nová beseda.

Metriky

0

Crossref logo

0


227

Views

167

PDF views