Nutkavé neurózy za Freudových časů a dnes

Roč.16,č.2(2022)
Psychoanalýza (tematické číslo)

Abstrakt

V příspěvku autoři sledují několik rovin, a to: a) reflexi psychoterapie začínajícího psychoanalytického terapeuta a jeho opírání se o supervizi a teorii, b) práci s pacienty s nutkavou neurózou a c) uvažování nad některými historickými koncepty nutkavé neurózy a jejich užívání v současnosti. Autoři ukazují některé nesnáze v současném provozování klinické praxe v různých kontextech (na lůžkovém psychiatrickém oddělení pro pacienty s vážným duševním narušením a neurotickými pacienty ambulantní praxe). Text na několika kazuistických zlomcích pacientů s nutkavou neurózou demonstruje různé projevy análního charakteru, análně sadistických fází a oidipských zápasů. Kazuistické ukázky ilustrují koncept „análního charakteru“ a jeho užití v běžné klinické práci včetně psychoanalytické psychoterapie. Referenč- ním případem je Freudova kazuistická studie Krysího muže. Příspěvek rovněž rehabilituje diagnostické přemýšlení o pacientech a ukazuje inspirativnost diagnostických konceptů a teorie a nastiňuje jejich limity a defenzivní funkci diagnostiky.


Klíčová slova:
Anální charakter; nutkavá neuróza; případ Krysího muže; oidipský konflikt; obrany pacientů a psychoterapeutů; přenos a protipřenos
Více informací

Oprava 1 (26. 2. 2024): Jako institucionální afiliace Dr. Holuba byla chybně uvedena "Psychosomatická klinika Praha". Správná afiliace zní "Ústav humanitních studií v lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika."

Metriky

200

Views

273

PDF views