Vztah významných okamžiků a změny v psychoterapii: Případová studie

Roč.16,č.1(2022)

Abstrakt

Cílem této případové studie bylo identifikovat významné okamžiky v terapii a následně je propojit se změnou klientových obtíží. Klientem zde byl muž (31 let) s blíže neurčenou dlouhodobou depresivní symptomatikou a psychosomatickými obtížemi. Klient v rámci výzkumu absolvoval s terapeutem 20 individuálních sezení. Data byla sbírána pomocí kvalitativních a dotazníkových metod. Po následné analýze bylo získáno pět kategorií spojitostí mezi významnými okamžiky a změnou klientových obtíží. Jsou jimi „Přijetí odpovědnosti“, „Zvýšení sebevědomí a nalezení vlastní hodnoty“, „Nalezení mužského vzoru“, „Uvědomění si, v čem je dospělost“, „Začlenění do společnosti“. Velkou roli na terapeutické změně zastává terapeutický vztah mezi terapeutem a klientem, důvěra a pocit, že je klientovi nasloucháno.


Klíčová slova:
významné momenty; terapeutická změna; depresivní symptomatika; případová studie; systemická terapie
Biografie autora

Jana Takáčová

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Jihlava, Česká republika

Jana Takáčová je absolventkou bakalářského studia psychologie na PF JU v Českých Budějovicích a navazujícího magisterského studia FSS MU v Brně. Po dokončení studia vstoupila do služebního poměru jako policejní psycholožka na Krajském ředitelství policie kraje Vysočina. Zde také vykonává práci krizového interventa.

Jan Roubal

Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno, CZ;

Jan Roubal vyučuje psychoterapii na katedře psychologie FSS MU v Brně, kde se účastní práce Centra pro výzkum psychoterapie. Pracuje jako psychoterapeut, psychiatr, lektor psychoterapie a supervizor.

Metriky

141

Views

192

PDF views