Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

Schematerapie hraniční poruchy osobnosti

Beata Pašková

Abstrakt

Schematerapie je poměrně nový integrativní psychoterapeutický směr zaměřený na léčbu komplexních a chronických  osobnostních problémů, zejména poruch osobností, ale i chronických depresivních stavů a komplexních traumat. Hraniční porucha osobnosti (HPO) je nejčastější duševní porucha, u které se schematerapie používá. Účinnost schematerapie u HPO byla zatím i nejlépe prozkoumána a je podpořena řadou slibných výsledků z vědeckých studií. Pro HPO jsou vyvinuty specifické postupy jak v rámci individuální, tak i skupinové schematerapie. Cílem článku je  přiblížit teoretická východiska, model a terapeutické intervence schematerapie nejprve v obecné rovině. Dále je článek zaměřen na specifika schematerapeutického přístupu při léčbě hraniční poruchy osobnosti.

Bibliografická citace

Pašková, B. (2021). Schematerapie hraniční poruchy osobnosti. Psychoterapie, 14(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/14285

Klíčová slova

schematerapie, schémata, schéma módy, hraniční porucha osobnosti

Plný Text:
Copyright (c) 2021 Beata Pašková