Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

Léčba založená na mentalizaci (MBT) v klinické praxi

David Holub

Abstrakt

Léčba založená na mentalizaci (MBT, mentalization-based therapy) vychází ze specifických projevů a nároků hraniční poruchy osobnosti (HPO). Schopnost přemýšlet o duševních stavech sebe i druhých je komplexní proces, který je narušován v obvyklých životních situacích i u osob, které netrpí duševní poruchou. Článek se zaměřuje na východiska MBT přístupu, klíčové léčebné principy a jejich uplatnění v léčbě hraniční poruchy osobnosti. Kazuistický fragment ilustruje specifické dovednosti, které si terapeut osvojuje, aby byl schopen obnovit svoji i pacientovu ztracenou schopnost mentalizace, udržovat ji v průběhu léčby a posilovat odolnost proti jejímu vyřazování v interpersonální sféře. Identifikace tzv. prementalistických stavů pacienta i terapeuta umožňuje modifikovat terapeutické intervence.

Bibliografická citace

Holub, D. (2021). Léčba založená na mentalizaci (MBT) v klinické praxi. Psychoterapie, 14(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/14026

Klíčová slova

Mentalizace; prementalistické stavy; hypersensitivita vztahové vazby; postoj nevědění

Plný Text:
Copyright (c) 2021 David Holub