Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

Breaking the walls? 80 let na hranici

Karel Dobroslav Riegel

Abstrakt

Jedenáctá revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-11) přináší odlišný způsob uvažování o poruchách osobnosti (PO) oproti stávajícímu modelu MKN-10. Těžiště modelu MKN-11 se konceptuálně vrací k psychodynamické tradici chápání PO, historicky spjaté s definicemi hraničních stavů podle teorie objektních vztahů. Důraz kladený na patologii identity a mezilidských vztahů, doplněnou o specifické konstelace osobnostních rysů, nabízí plastický pohled na osobnost pacienta a jeho obtíže. Téměř absolutní odvrat od MKN-10 kategorií PO má navíc cílit na destigmatizaci PO. V tomto článku je model MKN-11 představen v perspektivě téměř 80 let vývoje hraniční psychopatologie. Jednotlivé komponenty diagnózy PO podle MKN-11 jsou propojeny s relevantními teoretickými konceptualizacemi a srovnávány s Alternativním modelem DSM-5 pro PO. Implikace pro klinickou praxi jsou rovněž diskutovány.

Bibliografická citace

Riegel, K. D. (2021). Breaking the walls? 80 let na hranici. Psychoterapie, 14(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/13967

Klíčová slova

MKN-11; hraniční porucha osobnosti; AMPO; psychodynamická diagnostika; teorie objektních vztahů

Plný Text:
Copyright (c) 2021 Karel Dobroslav Riegel