Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

Trauma na obou stranách dialogu

Michal Černík

Abstrakt

Jak se pracuje s traumatizovanými klienty psychoterapeutům, kteří jsou sami traumatizovaní? Trauma na obou stranách dialogu je pro terapeuta velkou výzvou, při které může hodně ztratit, ale také hodně získat. Gestalt psychoterapie nabízí ucelený a vysoce smysluplný přístup k léčbě traumatizovaných klientů, její vztahový rámec a důraz na dobrý kontakt zároveň umožňují terapeutům zpracovat vlastní traumatické zkušenosti a zažít posttraumatický růst. Nezbytnými podmínkami jsou adekvátní teoretické zakotvení, prohlubování uvědomění, práce na dobrém kontaktu s vlastním prožíváním, přizpůsobení terapeutické práce ztíženým podmínkám a kvalitní péče o sebe. V první řadě si musíme vůbec připustit, že trauma hluboce zasahuje všechny aspekty našeho života, včetně práce s klienty.

Bibliografická citace

Černík, M. (2020). Trauma na obou stranách dialogu. Psychoterapie, 14(2). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/13395

Klíčová slova

Gestalt psychoterapie; trauma; traumatizovaný psychoterapeut; sdílení; sebepéče

Plný Text:
Copyright (c) 2020 Michal Černík