Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

Terapeutická změna: možné perspektivy v gestalt terapii

Jan Roubal

Abstrakt

Vlastní porozumění terapeuta tomu, co se v terapii odehrává a jaká je jeho úloha v takovém procesu, může terapeutovi sloužit jako zdroj sebe-podpory v náročné klinické situaci. Text systematicky popisuje tři různé perspektivy porozumění procesu změny používané v gestalt terapii: perspektiva zaměřená na člověka, dialogická perspektiva a perspektiva teorie pole. Každá z nich poskytuje jiný druh porozumění procesu terapie a nabízí jiná vodítka pro terapeutickou práci. Kazuistická ukázka ilustruje, jaké jsou možnosti detailněji konceptualizovat proces změny z pohledu gestalt terapie a možné způsoby práce vycházející z rozdílných perspektiv.

Bibliografická citace

Roubal, J. (2020). Terapeutická změna: možné perspektivy v gestalt terapii. Psychoterapie, 14(2). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/13286

Klíčová slova

proces změny; gestalt terapie; dialog; teorie pole

Plný Text:
Copyright (c) 2020 Jan Roubal