Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

Trans lidi a ryby aneb v moři genderové rozmanitosti

Adam Suchý

Abstrakt

Článek představuje základní diagnostické a terapeutické přístupy k transsexuálům, přičemž autor prezentuje vlastní pohled Gestalt terapeuta na celou problematiku. Zároveň varuje před diferenciálně diagnostickými omyly a moderními trendy rychlých diagnóz a zahájení tranzice v co neútlejším věku. Zamýšlí se také nad tím, zda skutečně existuje až 100 různých způsobů, jakými lze popsat tzv. gender, a nakolik dochází k zaměňování klinické a populární terminologie, a také k legitimizaci psychopatologie. Článek se pokouší mj. vymezit roli psychoterapeutů v této problematice nejen na poli odbornosti, ale také v širším sociálním kontextu. A nakonec si klade i otázku, zda stále platí až nápadně nízká prevalence poruch pohlavní identity, nebo dochází k dosud nezmapovanému nárůstu. A zda se stále ještě vzhledem k výzkumům jedná o poruchy duševní nebo spíše biologické, nebo dokonce o biologicko-environmentální, jejichž komplexitu kvůli tzv. systémové slepotě přehlížíme.

Bibliografická citace

Suchý, A. (2020). Trans lidi a ryby aneb v moři genderové rozmanitosti. Psychoterapie, 14(2). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/13278

Klíčová slova

transsexualita; poruchy pohlavní identity; gender; tranzice;gestalt psychoterapie

Plný Text:
Copyright (c) 2020 Adam Suchý