Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

Gestalt Theatre – Integrace aplikovaného dramatu do Gestalt terapie

Tomáš Andrášik

Abstrakt

Gestalt Theatre je integrativní přístup k terapeutické práci. Stojí pevně zakotven v konceptuálním rámci a filosofii Gestalt terapie, do které přijímá osvědčené postupy a principy z dramaterapie, aplikované divadelní improvizace a divadla prožitku. Článek se věnuje základním teoretickým východiskům, ze kterých Gestalt Theatre vyrůstá. Argumentuje komplementaritu a blízkost Gestalt terapie a aplikovaného dramatu a užitečné faktory jejich propojení v terapeutické praxi.

Bibliografická citace

Andrášik, T. (2020). Gestalt Theatre – Integrace aplikovaného dramatu do Gestalt terapie. Psychoterapie, 14(2). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/13073

Klíčová slova

Gestalt Theatre; Gestalt terapie; drama; divadlo prožitku; expresivní terapie; improvizační divadlo

Plný Text:
Copyright (c) 2020 Tomáš Andrášik