Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

Tanec klienta a terapeuta v těžkém emočním poli: Jak v roli terapeuta neztratit stabilitu a eleganci aneb o sebepodpoře, uvědomění a kontaktním cyklu

Sylvie Tichotová

Abstrakt

Tento příspěvek se zabývá interakcí klienta a terapeuta v terapeutickém poli, do kterého klient přináší emoce, které jsou pro terapeuta z různých důvodů těžké. Pozornost je tedy zaměřena na prožívání terapeuta a fakt, že jeho práce s vlastními pocity a potřebami toto pole nevyhnutelně proměňuje. Příspěvek si klade za cíl prozkoumat tuto situaci v kontextu Gestalt terminologie a využít metaforu tance k hledání možných východisek a způsobů, jak terapeut může v podobných situacích pracovat sám se sebou – jak se o sebe může postarat a ochránit se, aby zároveň nedošlo ke ztrátě autentického kontaktu a dialogu s klientem. Stejně jako tanečník musí terapeut hledat křehkou rovnováhu mezi stabilitou, flexibilitou, účelností a elegancí (estetikou). Klíčovými pojmy zde jsou terapeutovo sebeuvědomění, jeho sebepodpora a narušení kontaktního cyklu.

Bibliografická citace

Tichotová, S. (2020). Tanec klienta a terapeuta v těžkém emočním poli: Jak v roli terapeuta neztratit stabilitu a eleganci aneb o sebepodpoře, uvědomění a kontaktním cyklu. Psychoterapie, 14(2). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/13046

Klíčová slova

sebepodpora; uvědomění; kontaktní cyklus

Plný Text:
Copyright (c) 2020 Sylvie Tichotová