Medicínsky nevysvětlené symptomy a jejich změna v čase

Roč.15,č.2(2021)

Abstrakt

Medicínsky nevysvětlené symptomy (MUS) jsou častým důvodem návštěvy lékaře a stávají se díky tomu jevem vyžadujícím systematické zkoumání. Cílem této studie bylo na vzorku obecné populace zjistit, (1) jaká je prevalence MUS obecně a také četnosti výskytu jednotlivých symptomů, (2) jak se pociťovaná intenzita MUS vyvíjí v čase a (3) zda tento vývoj MUS v čase souvisí s ke zdraví vztaženým „místem kontroly“ (locus of control). N = 549 respondentů z obecné populace vyplnilo online dotazník (z toho 251 opakovaně po šesti měsících). Výsledky analýzy ukázaly, že 37,3 % vzorku udávalo při prvním měření alespoň jeden MUS. Intenzita MUS měla tendenci mezi prvním a druhým měřením klesat (d = 0.49). Neprokázala se souvislost změny MUS s žádnou z dimenzí ke zdraví vztaženému místu kontroly. Výsledky jsou interpretovány v kontextu zahraničních výzkumů.


Klíčová slova:
medicínsky nevysvětlené symptomy; somatoformní poruchy; prevalence; změna
Metriky

117

Views

9

PDF views