Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

Supervize jedné týmové supervize

Jan Šikl

Bibliografická citace

Šikl, J. (2019). Supervize jedné týmové supervize. Psychoterapie, 13(3). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/12741

Plný Text:
Copyright (c) 2019 Jan Šikl