Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

Je dôležité, aby pacienti diagnóze porozumeli. Rozhovor s Lornou Myers, Ph.D. v New Yorku 30. 7. 2019

Lucia Hrešková

Bibliografická citace

Hrešková, L. (2019). Je dôležité, aby pacienti diagnóze porozumeli. Rozhovor s Lornou Myers, Ph.D. v New Yorku 30. 7. 2019. Psychoterapie, 13(3). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/12740

Plný Text:
Copyright (c) 2019 Lucia Hrešková